Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy vừa tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp công tác năm 2016 - 2017.

LDLD quan Cau Giay: Ky ket ke hoach phoi hop cong tac - Anh 1

Ký kết kế hoạch liên tịch giữa ba ngành LĐLĐ, Chi cục thuế và Bảo hiểm xã hội

Kế hoạch liên tịch phối hợp giữa ba ngành tập trung vào 4 nội dung chính: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật về Lao động, Công đoàn, Thuế, BHXH, BHYT; hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin để tăng cường công tác quản lý; phối hợp trong công tác đôn đốc đóng thuế, kiểm tra đóng kinh phí công đoàn, thu nợ BHXH, BHYT và phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các đơn thư về BHXH, BHYT, khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Thông qua thực hiện kế hoạch phối hợp để nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chính sách BHXH, BHYT và việc đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị ký kết, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã nhấn mạnh: việc ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp giữa ba ngành LĐLĐ, Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội Quận, có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức công đoàn trong các đơn vị sử dụng lao động, Thuế trong việc đóng góp nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động theo quy định của pháp luật, mà còn tạo niềm tin cho người lao động, từ đó đưa hoạt động phối hợp đạt những kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ba đơn vị đề ra.

Hà Thu