Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức pháp luật đối với các cán bộ công đoàn chuyên trách, LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức “ngày pháp luật” tháng 10 với chủ đề liên quan đến luật thi đua khen thưởng. 60 cán bộ chuyên trách trong hệ thống công đoàn đã tham gia.

LDLD Ninh Thuan: Tuyen truyen 'Ngay phap luat' thang 10 cho can bo cong doan chuyen trach - Anh 1

Tại đây, những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013, các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành được các chuyên gia luật phổ biến.

Trong đó tập trung phổ biến Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 390/QĐ-LĐLĐ ngày 02/7/2015 và Quyết định 291/QĐ-LĐLĐ ngày 10/11/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và xét, công nhận sáng kiến trong cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh Ninh Thuận.

Nhiều nội dung liên quan được các đại biểu thắc mắc như: tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo hướng nâng cao tiêu chuẩn đảm bảo chặt chẽ, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; tiêu chuẩn cụ thể đối với các hình thức khen thưởng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân, tập thể, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp,… đã đươc ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh giải đáp.

Ông Kiều Đình Minh, chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, “ngày pháp luật” tháng 10 đã nâng cao kiến thức, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ giúp cán bộ công đoàn hướng cho co sở những hình thức sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị từ đó tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Lý Thanh