LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị để thảo luận về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

LDLD Ha Tinh: To chuc hoi thao nang cao hieu qua cac chinh sach ho tro nong nghiep, nong thon - Anh 1

Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở Khoa học công nghệ, Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo một số Ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đại biểu một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 21.3.2012 của UBND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Quyết định 92/2014/QĐ-UBND ngày 24.12.2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 07 được ban hành đã kịp thời hỗ trợ, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể mạnh dạn đầu tư, phát triển mới nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Qua đó giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ khi QĐ 07 có hiệu lực đến nay, đã có 111 dự án thuộc 20 doanh nghiệp, 35 HTX, 56 hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ với tổng kinh phí 50.857 triệu đồng. Trong đó, 86 dự án liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới (chiếm 77,5%).

Qua nghe báo cáo được LĐLĐ tỉnh trình bày tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chú trọng đề xuất một số nội dung: Cần mở rộng đối tượng hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến đến từng DN, HTX một cách rõ ràng, minh bạch; hướng dẫn, chỉ đạo và thường xuyên quan tâm đến tình hình phát triển của HTX, DN, có những định hướng kịp thời để DN, HTX phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường...Lãnh đạo các sở, ban ngành cũng đã có những ý kiến giải đáp nhằm tháo gỡ băn khoăn, vướng mắc của chủ HTX, hộ kinh doanh.

Hội thảo lần này do LĐLĐ tỉnh tổ chức nhằm khảo sát lấy ý kiến của đối tượng được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và xây nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, qua đó đề xuất với Tỉnh tiếp tục những chủ trương, quyết sách phù hợp nhằm đẩy mạnh và thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

LDLD Ha Tinh: To chuc hoi thao nang cao hieu qua cac chinh sach ho tro nong nghiep, nong thon - Anh 2

Toàn cảnh hội thảo

LDLD Ha Tinh: To chuc hoi thao nang cao hieu qua cac chinh sach ho tro nong nghiep, nong thon - Anh 3

Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội thảo