Sáng 9/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 với sự tham gia của khoảng 80 cán bộ, công chức viên chức, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

LDLD Ha Tinh phat dong huong ung 'Ngay Phap luat Viet Nam' - Anh 1

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến nhấn mạnh, Ngày Pháp luật năm 2016 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, nhất là trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn, tạo môi trường thuận lợi cho SXKD, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

LDLD Ha Tinh phat dong huong ung 'Ngay Phap luat Viet Nam' - Anh 2

Với phương châm hướng về cơ sở, “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho công nhân lao động, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công nhân , vien chức, lao động.

Lễ phát động là đợt sinh hoạt có ý nghĩa để CNVCLĐ nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật để bảo vệ chính mình, gia đình, đồng thời xây dựng nét đẹp văn hóa của người lao động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Ngày 9/11/1946, Quốc hội nước ta thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa coi trọng giá trị quyền con người, quyền công dân, trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ, sáng suốt.

Theo đó, ngày 20/6/2012, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Ngân Giang