LĐLĐ huyện và BHXH huyện Hoài Đức sẽ phối hợp chặt chẽ về thông tin, khởi kiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ) trên địa bàn huyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lưu và Giám đốc BHXH huyện Hoài Đức Nguyễn Mai Hồng vừa ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện Hoài Đức và BHXH huyện Hoài Đức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020.

LDLD–BHXH huyen Hoai Duc: Se khoi kien DN vi pham phap luat BHXH - Anh 1

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lưu và Giám đốc BHXH huyện Hoài Đức Nguyễn Mai Hồng ký Quy chế phối hợp hoạt động

Theo đó, BHXH và LĐLĐ huyện có trách nhiệm lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị và người lao động (NLĐ) về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với cấp trên để xem xét giải quyết; phối hợp kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng LĐ đối với NLĐ. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT.

Về phía BHXH huyện, sẽ có trách nhiệm thông tin kịp thời với LĐLĐ huyện về tình hình tham gia BHXH, BHYT; đối tượng tham gia, tình hình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT của các đơn vị để có những giải pháp kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Về phía LĐLĐ huyện, sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các cấp CĐ chủ động phối hợp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới cán bộ CĐ, người sử dụng LĐ và CNVCLĐ để họ hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT.

Để tăng cường giám sát thực thi chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, BHXH huyện có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; LĐLĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với BHXH huyện trong công tác kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Hàng năm, hai bên thông báo cho nhau kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm tới để theo dõi và phối hợp.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Cụ thể, LĐLĐ huyện có trách nhiệm khởi kiện và chỉ đạo các CĐCS thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án (Theo khoản 8, điều 10 Luật CĐ năm 2012; Khoản 2, điều 187 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015) đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ theo quy định của pháp luật.

BHXH huyện có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ cho LĐLĐ huyện và phối hợp hoàn thiện hồ sơ để tổ chức CĐ khởi kiện ra Tòa án đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, đồng thời tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

B.D