Tên lửa chống hạm Harpoon lắp trên tàu chiến ven biển LCS 4 đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định tại tập trận RIMPAC 2016

Quốc Việt