24H.COM.VN - Trong thời gian vài năm trở lại đây màn hình LCD đã có những bước tiến dài về công nghệ nên dần dần thay thế màn hình CRT cổ điển.