Sáu trường Đại học Nga từ các vùng khác nhau đã sang làm việc tại Hà Nội trong khuôn khổ giai đoạn 6 của dự án này.

LB Nga trien khai du an giao duc giai doan 6 tai Viet Nam - Anh 1

Dự án giáo dục của Tổ chức hợp tác Liên bang Nga, các trường đại học Nga được triển khai từ tháng 3/2014 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn 6 của dự án, 6 trường đại học Nga đã sang Việt Nam để thảo luận với các cơ sở giáo dục của Việt Nam tại Hà Nội, Hải Dương và Thái Nguyên, hai bên đã thảo luận về triển vọng tổ chức các hoạt động chung như hội thảo, hội nghị, các cuộc thi Olympic, đặc biệt chú ý tới việc thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học.