Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Đề án Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy trình về công tác cán bộ (khu vực phía bắc). Tham dự hội nghị, có các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; đại diện lãnh đạo, các vụ trưởng, trưởng ban tổ chức - cán bộ các cơ quan ban, bộ, ngành T.Ư. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Lay y kien ve tieu chuan chuc danh va tieu chi danh gia can bo dien Bo Chinh tri, Ban Bi thu quan ly - Anh 1

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung phân tích, nêu rõ quan điểm, nguyên tắc, đề xuất khung tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Hội nghị cho rằng, trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng và khó nhất. Đánh giá đúng cán bộ là tiền đề làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng, đề bạt và thực hiện chính sách cán bộ,… đồng thời giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, nhiều cấp ủy đã xây dựng, ban hành, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ của ngành, địa phương, đơn vị mình; trong đó xác định rõ tiêu chuẩn của từng nhóm chức danh cán bộ ở từng cấp để làm cơ sở đánh giá khi đề bạt, bổ nhiệm. Một số ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành tiêu chuẩn chung đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu và cấp phó ở các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc đánh giá cán bộ hằng năm theo hình thức chấm điểm bước đầu có kết quả tốt, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục. Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa được chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý còn chậm, chung chung; chưa phân biệt rõ tiêu chí đánh giá hằng năm với tiêu chí đánh giá trước khi quy hoạch, bổ nhiệm...

Các đại biểu nhấn mạnh, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp từng lĩnh vực, địa phương và từng giai đoạn cách mạng. Tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; hệ thống tiêu chí phải cụ thể, phù hợp với từng chức danh,… Đánh giá cán bộ phải chỉ rõ mặt tốt, mặt hạn chế và chiều hướng phát triển của mỗi cán bộ. Việc đánh giá cán bộ hiện nay cần gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng góp ý vào từng mục, điều cụ thể trong dự thảo của Đề án; một số nội dung trong quy trình về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hai hội nghị về những vấn đề nêu trên tại các TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.