(PL)- Ngày 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn góp ý cho dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng để động viên thanh niên nâng cao ý thức học tập, rèn luyện bảo vệ Tổ quốc, việc tuyên truyền phải đa dạng, hấp dẫn, thu hút được lứa tuổi học sinh, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng công tác giáo dục quốc phòng cần đổi mới nội dung giảng dạy, cả về lý thuyết và thực hành, tiệm cận với tình hình hiện nay để thanh niên hiểu sâu sắc nhiệm vụ của mình.

N.NAM