Trao đổi với báo chí, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định, không có điều gì cấm kỵ khi người dân góp ý sửa đổi Hiến pháp và ý kiến của người dân phải được trân trọng, phản ánh lại đầy đủ.

Trao đổi với báo chí chiều 29/12, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý (Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992) khẳng định, trong dịp lấy ý kiến tới đây góp ý của người dân sẽ được ban biên tập tiếp thu tối đa. Thời gian góp ý bắt đầu từ 2/1/2013 và kéo dài trong 3 tháng. Người Việt Nam trên khắp thế giới đều được khuyến khích tham gia.

"Ý kiến của nhân dân phải được trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ, có nghiên cứu, tiếp thu, giải trình", ông Lý khẳng định.

Theo ông Phan Trung Lý (đứng), không có gì cấm kỵ khi người dân góp ý về điều 4 Hiến pháp 1992. Ảnh: N.H.

Liên quan tới nội dung sửa đổi quan trọng của Hiến pháp về "chế độ chính trị", ông Phan Trung Lý cho hay, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vai trò của đảng rất quan trọng. Hiến pháp đã có một điều (điều 4) quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng, lần này có một bổ sung quan trọng là quy định thêm trách nhiệm của Đảng.

"Đảng chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo của mình với nhân dân và xã hội, chịu sự giám sát của xã hội. Nhân dân có quyền bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình và tôi nghĩ không có gì phải cấm kỵ ở đây cả", ông Lý nói.

Theo ban biên tập, bản dự thảo sắp công bố có một số điều chỉnh cụ thể như thêm thiết chế Hội đồng Hiến pháp với nhiệm vụ như một cơ quan bảo hiến bên cạnh các thiết chế độc lập khác như Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán Nhà nước. Dự thảo cũng chỉ quy định chung một điều về các thành phần kinh tế, nêu tên và vị trí của mỗi thành phần, chứ không quy định cứng đối với từng thành phần.

Ban biên tập cũng nói rõ, dự thảo sắp công bố "chỉ thể hiện một phương án đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau", thể hiện chính kiến của Ủy ban dự thảo

“Một phương án không có nghĩa là không đề cập các phương án khác, mà thực chất đã so sánh, đối chiếu với các phương án khác. Qua lấy ý kiến nhân dân, nếu đa số đồng ý với phương án Ủy ban chọn thì giữ lại, không thì phải nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp", Trưởng ban biên tập Phan Trung Lý cho hay.

Vào đầu tháng 1, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về triển khai lấy ý kiến người dân về dự thảo sửa đổi, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trong một ngày.

8 nội dung sửa đổi được lấy ý kiến gồm Lời nói đầu của Hiến pháp; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

Khi bản dự thảo Hiến pháp sẽ được công bố đến toàn dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ có một bản thuyết minh về những vấn đề cần phải sửa đổi để người dân nắm rõ và đưa ra ý kiến của mình.

Nguyễn Hưng