Cụ Trần Ngọc Bích (96 tuổi) ở xóm 2 xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là một trường hợp hi hữu vì đã bước sang tuổi cửu thập từ năm 2002, là hộ nghèo neo đơn nhưng chính quyền địa phương chỉ cho cụ nhận trợ cấp bằng danh sách của một người hàng xóm đã bị chết trong vòng chưa đầy 3 năm.