KTĐT - "Nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012 - 2015 vừa được phê duyệt, hoàn thành phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012 - 2015 của các đơn vị thành viên ngay trong quý I/2013 và đôn đốc khẩn trương triển khai - đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 và góp phần phát triển bền vững trong tương lai".

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực khẳng định như vậy tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013 của ngành diễn ra ngày 19/1, tại Hà Nội.

Thu gọn đầu mối, tập trung vàolĩnh vực chính

Mục tiêu của Đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2012 - 2015 là hướng tới phát triển mạnh hơn, tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực kinh doanh chính: Thăm dò khai thác dầu khí, lọc - hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện, dịch vụ dầu khí chất lượng cao. Cũng theo đề án được duyệt, PVN sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức, thu gọn đầu mối quản lý, giảm cạnh tranh nội bộ, giảm chi phí trung gian và tăng hiệu quả hoạt động. Đáng chú ý, theo lộ trình đến năm 2015 chỉ có công ty mẹ - PVN mới có công ty liên kết, các DN cấp II (tổng công ty) không có công ty liên kết mà chỉ có các khoản đầu tư tài chính linh hoạt để tối đa hóa lợi nhuận với tỷ lệ cho phép tối thiểu và cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn sẽ phân loại DN cấp II thành ba nhóm: Nhóm DN chủ chốt do PVN nắm 51 - 100% vốn điều lệ, nhóm DN do PVN nắm dưới 51% vốn điều lệ nhưng nắm quyền chi phối khác ngoài vốn; nhóm DN liên kết phù hợp từng loại hình DN.

Sang chiết dầu nhờn tại tại Nhà máy dầu nhờn Thượng Lý,Công ty CP hóa dầu Petrolimex. Ảnh: Văn Phúc

Để thực hiện những định hướng đó, lãnh đạo PVN đã đề ra bốn nhóm giải pháp. Thứ nhất, đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện văn bản pháp lý về tổ chức hoạt động của tập đoàn kinh tế, mà trước mắt sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, ban hành quy chế tài chính phù hợp với Tập đoàn... Thứ hai, PVN không cho phép DN thành viên tiếp tục đầu tư góp vốn, thành lập mới DN không thuộc lĩnh vực SXKD chính, có cơ chế thu hút mạnh hơn về đầu tư, thực hiện thoái vốn cho mọi nhà đầu tư có nhu cầu. Thứ ba, PVN nghiên cứu vận dụng thông lệ quản trị tiên tiến thế giới vào quản trị các DN Nhà nước, rà soát thường xuyên định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp để cắt giảm chi phí. Thứ tư, để đổi mới tăng cường quản lý giám sát, Tập đoàn sẽ hoàn thiện cơ chế phân cấp thực hiện quyền, đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiểm toán và minh bạch…

Mấu chốt vẫn là chất lượng nguồn nhân lực

Để triển khai thực hiện tái cơ cấu có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu PVN tích cực hơn nữa, đồng thời phải đề xuất được mô hình hoạt động hiểu quả trong đó, mấu chốt là làm sao phát huy được năng lực của từng cá nhân trong tổ chức. Bởi vậy, quy hoạch lực lượng cán bộ phải được chuẩn bị rất bài bản và đáp ứng được yêu cầu dài hạn. Trong khi đó, "Công tác này ở Tập đoàn thời gian qua chưa được quan tâm đầy đủ, chưa phát huy được hết năng lực cá nhân trong tổ chức. Lãnh đạo PVN cần dành nhiều thời gian hơn để phát hiện và quan tâm đến người tài" -Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, PVN phải chuẩn bị đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng nhanh của đất nước, trong bối cảnh dầu khí sẽ là một trong những loại tài nguyên đứng trước nguy cơ thiếu hụt trên thế giới trong thập kỷ tới. Ngay từ bây giờ, PVN cần phải xây dựng chiến lược dài hạn, tầm nhìn dài hạn tới 100 năm, tập trung rà soát tác động đến môi trường... để điều chỉnh quy hoạch phát triển.

Chỉ tiêu chủ yếu của PVN đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là: Tốc độ tăng trưởng bình quân 18 - 20%/năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ hơn 20%/năm, gia tăng trữ lượng quy dầu 35 - 45 triệu tấn/năm, tổng sản lượng khai thác dầu khí 142 triệu tấn, sản xuất điện 108 tỷ kWh, sản xuất sản phẩm lọc dầu 45 triệu tấn, hóa dầu 1,8 triệu tấn, phân bón 8 triệu tấn, nhiên liệu sinh học 1 triệu tấn, doanh thu dịch vụ dầu khí chiếm trên 35% tỷ trọng sản phẩm dầu khí, năng suất lao động trung bình 13,5 tỷ đồng/người/năm.