Thưa bác sĩ - người đàn ông nói trong điện thoại - Con trai tôi bị sốt ban. Tôi biết - bác sĩ đáp - hôm qua tôi đã đến nhà ông và cho cậu ta uống thuốc. Ông hãy cách ly cậu ta với những người khác.