Đây là thông điệp được Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) Trần Hồng Hà đưa ra tại buổi Giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp, có chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về TN và MT, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp” do Bộ TN và MT phối hợp 63 Sở TN và MT, tổ chức ngày 7-11, tại Hà Nội.

Lay nguoi dan, doanh nghiep la doi tuong phuc vu - Anh 1

Bộ trưởng TN và MT Trần Hồng Hà cho biết: Thời gian qua, Bộ TN và MT đã luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về TN và MT. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ đã được ban hành, qua đó tạo hành lang pháp lý khá đầy đủ, hiệu quả quản lý nhà nước về TN và MT.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cũng như các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TN và MT luôn được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Điển hình như lĩnh vực quản lý đất đai, giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; giảm chín thủ tục đối với nơi chưa thành lập văn phòng. Hay lĩnh vực khoáng sản, đã cắt giảm gần 40% thủ tục hành chính không cần thiết…

Ngoài ra, Bộ TN và MT cũng thường xuyên tiếp nhận và giải quyết vướng mắc của các tổ chức, cá nhân thông qua đường dây nóng của Bộ. Tại các địa phương, hầu hết các tỉnh, thành phố đã tiến hành rà soát, công bố công khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ chế, chính sách vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn. Chưa bắt kịp với cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước…

Trong khi đó, còn nhiều người dân và doanh nghiệp chưa nắm vững được quy trình thủ tục dẫn đến chưa đến đúng nơi phải nộp hồ sơ, hoặc phải bổ sung hồ sơ, làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục. Ở một số cơ quan, một số địa phương còn một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng trách nhiệm, yêu cầu nộp thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định của pháp luật, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Do vậy, thông qua cuộc giao lưu trực tuyến, ngoài việc giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, bất cập, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp. Đây còn là dịp Bộ TN và MT lắng nghe ý kiến phản hồi chính sách từ thực tiễn của người dân và doanh nghiệp, để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về các lĩnh vực TN và MT. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh; kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong tình hình mới.

Tính đến 12 giờ (ngày 7-11), đã có 771 câu hỏi được gửi đến Bộ TN và MT và 63 Sở TN và MT trong cả nước. Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý đất đai; môi trường; địa chất và khoáng sản; đo đạc và bản đồ; tài nguyên nước; biến đổi khí hậu… Các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp, đã được lãnh đạo Bộ TN và MT; các cơ quan trực thuộc bộ, Sở TN và MT các tỉnh, thành phố trả lời đầy đủ và kịp thời.

Tính đến nay, Bộ TN và MT và các Sở TN và MT đã tổ chức thành công 16 đợt giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, với gần 531.000 lượt người truy cập vào hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ, và hơn 580.000 lượt người truy cập vào các trang giao lưu trực tuyến của các Sở TN và MT trong cả nước.