Học sinh, sinh viên du học dù có học bổng hay tự túc đều phải chi phí rất cao. Hầu hết các chương trình học bổng chỉ cấp tiền học, còn các khoản đi lại, ăn ở người học phải tự lo. Dù được học bổng toàn phần thì trung bình mỗi năm người học phải mất từ 15.000 - 20.000USD tùy theo mỗi nước.