Nếu bạn đã chán công việc gấp quần áo, Laundroid - chiếc máy gấp quần áo tự động đầu tiên trên thế giới - sẽ là một vật dụng thú vị dành cho bạn.

Đây là thành quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm Seven Dreamers. Sử dụng chiếc máy gấp quần áo Laundroid khá đơn giản.

Bạn chỉ cần lấy quần áo nhàu từ máy giặt đưa tới cửa vào của máy gấp quần áo tự động từng cái một. 5 phút sau, bạn sẽ bắt đầu nhận lại quần áo đã được gấp gọn gàng.

Theo đội ngũ kỹ sư, một người nội trợ trung bình dành khoảng 9.000 tiếng trong đời chỉ để gấp quần áo, tương đương với 375 ngày.