Giadinh.net - Nếu vi phạm “nội quy” hoặc “làm thêm” không được phép, các cô gái bán dâm bị ...