Ngày 3/10, Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới, sau khi đảng "oàn kết của ông về nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2/10 vừa qua, giữ 33 ghế trong Quốc hội 100 thành viên.

Ông Dombrovskis cho biết với sự hợp tác của Liên minh đảng Xanh và Nông dân (22 ghế) và khối Vì một nước Latvia tốt hơn (8 ghế), Latvia sẽ có chính phủ đa số (63 ghế), thay cho chính phủ thiểu số hiện nay. Hai đối tác còn lại đã đồng ý tiếp tục làm việc trong liên minh cầm quyền với mục tiêu thuyết phục Quốc hội thông qua thành phần nội các và chương trình hành động của chính phủ mới trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/11 tới. Ông Dombrovskis cũng sẽ tìm kiếm sự hợp tác của đảng Trung tâm Hòa hợp (SC) đối lập hiện giữ 29 ghế trong Quốc hội. Các nhà quan sát nhận định kết quả rõ ràng sau tổng tuyển cử sẽ giúp Latvia bước tiếp trên con đường hội nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu./. (TTXVN/Vietnam+)