Thành phố Las Vegas (Mỹ) đang đứng trước nguy cơ bị mất đi danh hiệu kinh đô của ngành công nghiệp sòng bạc thế giới.