Tổ công tác đặc biệt kiểm tra nhân sự tại Vinachem sẽ do Bộ trưởng Bộ Công thương trực tiếp chỉ đạo.

Lap to cong tac dac biet kiem tra nhan su tai Vinachem - Anh 1

Tập đoàn hóa chất làm rõ một số nội dung liên quan đến ông Vũ Đình Duy - Thành viên trong Hội đồng thành viên của Vinachem (ảnh)

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, quản lý cán bộ của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem); đồng thời làm rõ các thông tin liên quan đến ông Vũ Đình Duy nghỉ việc cáo ốm.

Theo đó, Tổ công tác gồm ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục Hóa chất làm tổ viên, ông Hoàng Anh Dương, phó tránh thanh tra Bộ làm tổ viên, ông Trần Văn Bình, Hàm trưởng phòng cán bộ công chức, Vụ Tổ chức Cán bộ làm tổ viên kiêm thư ký.

Tổ sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công Thương và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay khi nhận quyết định của Bộ trưởng, chiều ngày 4/11, Tổ công tác đã có mặt tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, bắt đầu thực hiện công việc rà soát, kiểm tra công tác quản lý cán bộ tại đây.

Tổ công tác đã yêu cầu hội đồng thành viên Tập đoàn làm rõ một số nội dung liên quan đến ông Vũ Đình Duy - Thành viên trong Hội đồng thành viên của Vinachem; Ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng thành viên; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng thành viên; Kiểm tra công tác quản lý việc đi nước ngoài, hộ chiếu của các nhân sự trong Hội đồng thành viên Vinachem cũng như công tác quản lý cán bộ tại đây.

C.Sơn