Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có những bước tiến thay đổi quan trọng nhờ những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 10/2016 huyện Lập Thạch đã có 10/18 xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 đều đạt 14 tiêu chí trở lên và phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017.

Lap Thach, Vinh Phuc: Phan dau hoan thanh xay dung nong thon moi nam 2017 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Lập Thạch và 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bằng chứng là đến hết năm 2015, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của 18 xã đạt hơn 23 triệu đồng/người/năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,9% (năm 2012) xuống còn 4,38% (năm 2015). Đặc biệt, vừa qua, 1 tấn thanh long ruột đỏ của huyện đã được xuất khẩu sang thị trường Malaysia, mở ra cơ hội lớn đối với người trồng thanh long ruột đỏ Lập Thạch. Ngoài ra, tính đến hết năm 2015, toàn huyện cứng hóa được gần 150km đường trục xã, liên xã; gần 115km đường trục thôn, liên thôn; gần 120km đường ngõ, xóm và gần 70km đường trục chính giao thông nội đồng. Đây là điều đáng mừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau hơn 5 năm thực hiện, huyện huy động được hơn 2.500 tỷ đồng các nguồn lực cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng. Hết năm 2015, toàn huyện có 10/18 xã đạt chuẩn NTM; hơn 85% trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; 12 xã được đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa xã; nâng cấp cải tạo, xây mới 119 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng diện tích 10 chợ; hơn 66% người dân nông thôn tham gia các loại hình bảo hiểm y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được đẩy mạnh, qua đó đã gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên nền tảng sẵn có từ chương trình xây dựng NTM, huyện Lập Thạch đang tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bề vững, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Trang Lê