Cơ sở 2 Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật, mồ côi Thị Nghè (BTTETTMC) nằm giữa rừng trà thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng).