C.L

Lap doan kiem tra hoat dong cua VINASTAS - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-10, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS). Nội dung kiểm tra là làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của VINASTAS. Đồng thời, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của VINASTAS (nếu có).

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung, xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của VINASTAS trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua.

Thành phần đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trước khi kiểm tra, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý cạnh tranh có văn bản yêu cầu VINASTAS chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về quá trình khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra để chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra.

Trước đó, ngày 17-10, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc. Bản thông cáo đã lái và dẫn người tiêu dùng đi đến kết luận nước mắm 40 độ đạm - nước mắm truyền thống có mức asen vượt ngưỡng quy định, trong khi không có quy định nào về asen tổng trong nước mắm. Khi thông tin phát ra đã gây tác động không nhỏ đến ngành nước mắm truyền thống cũng như khiến người tiêu dùng hoang mang.