Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5793/QĐ-UBND, cấp phép để Phòng Quản lý đô thị huyện Ba Vì tổ chức thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng giao thông trên các tuyến đê hữu Đà và hữu Hồng.

Lap dat hon 200 cot den chieu sang tren de huu Da, huu Hong - Anh 1

Theo quyết định, vị trí xây dựng tương ứng đoạn từ K1+950 đến K5+310 đê hữu Đà và các đoạn từ K11+250 đến K13+830, K14+770 đến K16+460 đê hữu Hồng thuộc địa bàn huyện Ba Vì. Cụ thể, lắp đặt tổng cộng 218 cột đèn chiếu sáng dọc theo đê phía hạ lưu; thời gian thực hiện từ khi quyết định cấp phép có hiệu lực và hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Phòng Quản lý đô thị huyện Ba Vì tổ chức thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành; có giải pháp đảm bảo an toàn về điện; tổ chức thi công phù hợp, cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, giám sát chặt chẽ bảo đảm an toàn đê điều, vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực; chịu trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng đê điều do quá trình thi công gây ra.

Khi hoàn thành công trình phải thu dọn, hoàn trả mặt bằng hiện trạng, thanh thải toàn bộ vật tư, phế liệu trong khu vực thi công; Ngoài việc thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo quy định, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

PV