Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1103/QĐ-TTg, cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu làm Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban.