Hỏi: - Ban Chấp hành Chi hội NCT thôn Đống Long có 5 thành viên, Chi hội trưởng đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Hội NCT xã Hùng An (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Ban Thường vụ Hội xã đồng ý cho Chi hội trưởng nghỉ công tác để chữa bệnh, đến nay ông này đã khỏe, công tác tốt và đang đảm nhiệm chức danh Ủy viên Thường vụ thường trực Hội NCT xã. 14 tháng nay, Ban Chấp hành Chi hội chỉ có 4 thành viên (1 Chi hội trưởng, 1 Chi hội phó và 2 Ủy viên). Như vậy có trái với Điều lệ Hội không?

Nguyễn Duy Thanh

(Hội viên NCT thôn Đống Long, xã Hùng An,

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời: - Điều lệ Hội hiện hành không quy định việc lập Ban Chấp hành Chi hội, mà do một số nơi vận dụng tùy theo yêu cầu, điều kiện thực tế của địa phương. Tại văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội (số 196/2012/HD-NCT ngày 23/5/2012), Ban Chấp hành Trung ương Hội quy định: Chi hội được thành lập tại thôn, ấp, khu dân cư. Chi hội có Chi hội trưởng và một số Chi hội phó, do Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở (xã, phường) giới thiệu hoặc do Chi hội bầu. Khi thay đổi Chi hội trưởng, Chi hội phó, Chi hội báo cáo với Ban Thường vụ Hội NCT cơ sở để bổ sung hoặc thay thế. Khi cần thiết, Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó… Trung ương Hội còn quy định: Chi hội chịu sự lãnh đạo của Chi ủy thôn, khu dân cư và Ban Chấp hành Hội NCT cơ sở.

Ở nhiều nơi, một số Chi hội trưởng được cấu tạo vào Ban Chấp hành Hội cơ sở để tiện triển khai các hoạt động của Hội. Chi hội trưởng thôn Đống Long đã được Ban Thường vụ Hội xã quyết định cho nghỉ công tác để chữa bệnh và đã quyết định công nhận Chi hội trưởng mới tuy có 4 thành viên Chi hội đã hoạt động tốt 14 tháng nay, vì thế không nên đặt vấn đề phải đưa ông Chi hội trưởng cũ về đây làm việc nữa.

Lập Ban Chấp hành Chi hội là do địa phương tự vận dụng nguyên tắc chung, thiếu một thành viên cũng không trái với nguyên tắc của Hội, vì 4 người làm công tác chi hội là đủ.

Báo Người cao tuổi