(VOV) - Cuốn “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu” sẽ được phát hành cuối tháng 3/2011

Lào vừa xuất bản hai cuốn sách với tiêu đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu” và “Kiến thức chính trị phổ thông” do ông Bountenh Vongxay- nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Lào, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa Lào soạn thảo. Cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu” gồm những bài viết nghiên cứu, sưu tập mang tính lý luận sâu sắc về tấm gương bình dị mà rất vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tác giả, học Bác là học những điều giản dị, gắn liền thiết thực, gần gũi với cuộc sống; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất phù hợp với bản chất người Lào. Trước đó, năm 2006, ông Bountenh cũng đã xuất bản cuốn sách với tiêu đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới” được độc giả Lào hưởng ứng và được các trường học, lực lượng vũ trang dùng làm cơ sở giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị, đạo đức cách mạng. Cuốn sách “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu” sẽ được phát hành vào dịp khai mạc Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 9 vào cuối tháng 3 năm nay./.