Công ty điện lực Ratchaboury của Thái Lan đã sẵn sàng hợp tác cùng Chính phủ Lào đầu tư vào dự án xây dựng nhà máy điện Hong Sa tại tỉnh Xanhabuly.