Thấy anh Hùng đang đi bộ, Hữu chạy xe đến và nói với Toàn: "Thằng này bữa đó đánh tao". Hữu thắng xe lại, Toàn nhảy xuống đánh anh Hùng, Hữu móc túi quần của anh Hùng lấy được một điện thoại di động hiệu Nokia bỏ vào túi quần Toàn rồi tháo chạy.