Lang thang mấy ngày ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, ông Hà hiểu rằng nếu không tìm được đúng các đối tượng chuyên nghề "dẫn đường" thì việc sang Trung Quốc tìm con sẽ khó thành.