Ngày 18.9, Mạng lưới sông ngòi VN (VRN) ra thông cáo kêu gọi: Chính phủ Lào nên xem xét lại quyết định xây dựng dự án thủy điện Don Sahong vào cuối năm nay và nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động xuyên biên giới của thủy điện này.

Đồng thời kêu gọi chính phủ Thái Lan, Campuchia, VN lên tiếng kêu gọi chính phủ Lào dừng tất cả các hoạt động xây dựng đập trên dòng chính Mê Kông cho đến khi có báo cáo khoa học chính thức đánh giá tác động tới các nước ở hạ lưu, và cần có sự đồng thuận giữa bốn quốc gia thành viên Ủy hội Mê Kông quốc tế về các dự án phát triển dòng chính Mê Kông.

Việc VRN ra thông cáo vì đầu tháng 9 này có tin quốc hội Lào đã thỏa thuận nhượng quyền xây dựng công trình thủy điện gây nhiều tranh cãi Don Sahong cho Tập đoàn MegaFirst của Malaysia, dự kiến công trình này sẽ khởi công cuối năm nay.

Chí Nhân