Phụ nữ ít cơ hội hơn so với nam giới trong việc tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, vẫn còn định kiến về giới trong việc tuyển dụng, phụ nữ phải đầu tư nhiều thời gian cho gia đình nên tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề rất thấp 17,5%...

Thông tin được nêu tại Hội thảo An toàn vệ sinh lao động đối với nữ lao động phổ thông do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam tổ chức sáng qua. Kết quả khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại 34 doanh nghiệp có sử dụng lao động nữ cho thấy: khoảng 56,2% lao động nữ làm việc trong môi trường tiếng ồn, 55% làm việc trong môi trường nóng, bụi, 24,6% trong môi trường có chất độc, 12,9% phải làm công việc nặng nhọc…