Hỏi: Công ty chúng tôi chuẩn bị tiến hành cổ phần hóa, sẽ có nhiều lao động dôi dư phải nghỉ việc. Đề nghị cho biết khi phải nghỉ việc, người lao động được hưởng những chế độ gì? Nguyễn Thị Huyền- Công ty Lương thực Gia Lâm, Hà Nội