PN - Theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, sau chín tháng triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trên địa bàn toàn TP.HCM đã có 45.617 người đăng ký BHTN.

Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 37.261. Có 34.701 người có quyết định hưởng BHTN hằng tháng. Trong đó, rất nhiều nam và nữ độ tuổi từ 25-40 thất nghiệp (cụ thể: nam: 8.972 người; nữ: 13.781 người). Số người có quyết định hưởng BHTN một lần là 1.076 người. Có 7.791 người được giới thiệu việc làm, 35 người được học nghề. Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM - đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng BHTN cho biết, người lao động vẫn chưa quan tâm tới việc thông báo tình trạng việc làm kịp thời cho trung tâm. Công tác thẩm định hồ sơ của trung tâm chưa kịp thời, khâu nhập dữ liệu cũng còn chậm... Quỳnh Mai