Ngày 11/10, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn triển khai phần mềm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) thông qua phần mềm công nghệ thông tin tại Ban tiếp công dân tỉnh và Ban tiếp công dân các huyện, thành phố.

Lao Cai: Trien khai phan mem tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao - Anh 1

Quang cảnh Lớp tập huấn. Ảnh: LC

Theo ông Vương Trinh Quốc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban tiếp công dân tỉnh và Ban tiếp công dân các huyện, thành phố là thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND các cấp.

Lao Cai: Trien khai phan mem tiep cong dan, giai quyet khieu nai, to cao - Anh 2

Các học viên tại Lớp tập huấn. Ảnh: LC

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu, thực hành và thảo luận đánh giá đầy đủ, toàn diện về phần mềm, qua đó kiến nghị với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phần mềm để việc theo dõi việc giải quyết đơn thư, KN,TC của công dân được kịp thời.

Sau 01 ngày tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn thực hiện các quy trình về tiếp nhận, tham mưu xử lý, sử dụng các chức năng của phần mềm giải quyết KN,TC.

Trần Quý