Sáng ngày 7/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011.

Đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Lào Cai đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Tình trạng di cư tự do, phụ nữ tự ý bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng, trên thị trường, diễn biến giá cả, chỉ số giá tiêu dùng luôn có xu hướng tăng cao, tác động trực tiếp đến đời sống, tư tưởng của một bộ phận không nhỏ người dân.

Với phương châm: Chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị tăng cường nắm tình hình, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, không di cư tự do; phòng chống, ngăn chặn tình trạng phụ nữ đi khỏi địa phương; mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch lợi dụng dân trí, dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền; vận động, tạo điều kiện giúp đồng bào tôn giáo sống “tốt đời - đẹp đạo”, “kính chúa - yêu nước”, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều bức xúc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đến nơi ở mới...

Chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, lực lượng vũ trang và các đoàn thể như: phụ nữ, thanh niên, nông dân, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ… đã tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình ở cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào “dân vận khéo” tại địa phương, vận động nhân dân cùng đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đặc biệt, chính quyền các cấp đã chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận 6 tháng đầu năm vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế: Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nhân dân và công tác thông tin, báo cáo chưa kịp thời; công tác tham mưu của hệ thống dân vận ở một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai đồng bộ nhưng hiệu quả chưa cao; năng lực, phong cách, khả năng vận động quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu công tác.

Phát biểu ý kiến với hội nghị, đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ban dân vận từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tham mưu với cấp ủy Đảng, nhất là Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cấp chính quyền; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động và tập hợp đồng bào các dân tộc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; chỉ đạo và xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đồng bào các dân tộc thiểu số, như: Di cư tự do, phụ nữ đi khỏi địa phương, cải tạo tập tục lạc hậu, bạo lực gia đình…Nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác tôn giáo; xây dựng thật tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân./.