UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt Quy hoạch chế biên nông, lâm sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Lao Cai: Se co gan 2.000 co co che bien nong lam san vao nam 2020 - Anh 1

Theo đó, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 1.974 cơ sở chế biên nông lâm sản và 1 KCN chế biến lâm sản. Trong đó, có 1.515 cơ sở chế biến nông sản và 459 cơ sở chế biến lâm sản.

7 sản phẩm nông sản chủ lực là chè, rau hoa quả, tương ớt, lúa gạo và ngô, thức ăn chăn nuôi, cây dược liệu…, sản phẩm chăn nuôi. Lĩnh vực chế biến lâm sản gồm 4 sản phẩm là sản xuất đồ gỗ, nguyên liệu giấy, gỗ ván bóc và mây tre đan.

Giá trị sản xuất của sản phẩm chủ lực này đạt khoảng 2.388 tỷ đồng. Trong đó, chế biến nông sản đạt 1.346 tỷ đồng và chế biến lâm sản đạt 1.043 tỷ đồng, thu hút trên 5.300 lao động thường xuyên trong lĩnh vực này.