Việc thành lập Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Si Ma Cai nói riêng mở ra cơ hội để người dân được "học tập suốt đời". Thông qua Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), người dân Si Ma Cai cần gì học nấy, từ nông-lâm-ngư nghiệp cho đến kỹ thuật công nghiệp, tin học, ngoại ngữ, kiến thức nuôi con khỏe-dạy con ngoan… Kiến thức từ trường học mang tính cộng đồng góp phần giúp người dân nâng cao hiểu biết, xây dựng cuộc sống gia đình ngày một ấm no.

TTHTCĐ có một vị trí quan trọng trong việc giáo dục, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, giảng dạy tri thức mới cho học viên và nhân dân Si Ma Cai. Tất cả 13 xã trong huyện đều có TTHTCĐ. Trong 5 năm từ 2005 - 2010, tỷ lệ người lao động được thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất, chất lượng cuộc sống tăng từ 21% lên 67%. Các TTHTCĐ trong huyện đã triển khai hơn 700 lớp tập huấn với hơn 20.000 lượt người tham gia tìm hiểu về các lĩnh vực khuyến lâm, khuyến nông với các nội dung tập huấn đáp ứng yêu cầu thực tế của từng đơn vị. Người dân được hướng dẫn tìm hiểu những cách thức mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp, cách phòng tránh một số loại bệnh, cách ăn ở, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường... Thông qua TTHTCĐ tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giúp người dân hiểu được những thủ đoạn xuyên tạc, tuyên truyền nhằm chống phá an ninh chính trị quốc gia của các thế lực thù địch... Ngày càng có nhiều người dân đến TTHTCĐ để tìm hiểu về cách trồng trọt chăn nuôi, cách vệ sinh nhà cửa hay đến để đọc báo trò chuyện với giáo viên... từ đó tạo thói quen đọc sách, tăng sự gần gũi giữa cán bộ với nhân dân. Giáo viên ngoài việc phụ trách công tác giảng dạy còn phát huy vai trò của người tổng phụ trách; trong các lễ hội của địa phương, giáo viên tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống tạo được không khí vui tươi lành mạnh. Các TTHTCĐ phát huy vai trò tự quản nên đã góp phần xây dựng kỉ cương nền nếp và tạo được không khí vui tươi lành mạnh, tinh thần thi đua giữa các TTHTCĐ trong huyện. Bà Bùi Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban chỉ đạo đề án 112 "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" khẳng định: Không có các TTHTCĐ (và những thiết chế giáo dục thường xuyên) cắm sâu trên địa bàn xã, phường và thị trấn, bắt rễ vào từng thôn, bản, làng… thì không thể nói đến việc thực hiện khẩu hiệu “ai cũng học tập” và không thể xây dựng thành công xã hội học tập. Việc đưa vào sử dụng và thực hiện có hiệu quả các TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đặc biệt là Si Ma Cai, nơi có trình độ dân trí thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn là một bước tiến dài với những nỗ lực đáng ghi nhận của các cấp chính quyền địa phương./.