Bà Phạm Thị Thu Hường ở xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có đơn khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ di chuyển trong dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn.

UBND huyện Văn Bàn trả lời: Theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 1/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, đơn giá đền bù nhà cấp 4 có kết cấu cột bê tông xây gạch chỉ tường 110mm áp giá bồi thường như nhà cấp 4 có kết cấu xây gạch chỉ tường 110mm bổ trụ 220mm, giá bồi thường là 580.000 đồng/m2 xây dựng. Hệ số điều chỉnh thực hiện theo Quyết định 2786/QĐ-UBND ngày 01/ 10/ 2008 của UBND tỉnh là 1,4. Về hỗ trợ di chuyển, gia đình bà Hường có nhà nằm trong chỉ giới GPMB nhưng khi kiểm đếm gia đình bà Hường không sống và sinh hoạt tại đây nên không được hưởng các khoản hỗ trợ di chuyển tài sản theo quy định. Còn nhà ông Nguyễn Việt Hồng, ngoài nhà cột gỗ không vách thì ngôi nhà gia đình ông Hồng đang sinh sống nằm trong chỉ giới GPMB nên được hưởng các khoản hỗ trợ di chuyển. Qua kiểm tra, bộ phận thống kê đã đo đạc diện tích xây dựng đúng theo Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 14/ 9/2007 của UBND tỉnh, gia đình bà Hường đã ký công nhận số liệu đo đạc trong biên bản. Trong đơn bà Hường cũng khiếu nại việc gia đình bà và các nhà khác đều nằm 2 bên tuyến đường nhưng gia đình bà được đền bù ở mức thấp hơn các gia đình khác. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00212 của UBND huyện cấp thì diện tích đất gia đình bà Hường được ông Nguyễn Quyết Thắng tách cho là đất vườn, vì vậy chỉ được bồi thường đất vườn là 5.000đồng/m2 theo đúng quy định