Chủ mưu các vụ ám sát không chỉ là Cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA) mà còn là những người Cuba lưu vong, hoặc các tổ chức mafia.