VOV.VN - Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO gửi thông điệp nhân dịp sự kiện này (13/2), mong mỏi phụ nữ có thêm quyền lực.

Dưới đây là bức thông điệp của bà trong dịp Ngày Phát thanh Thế giới 2014:

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova (ảnh: euroreporter)

“Nhân ngày Phát thanh Thế giới, chúng ta kỷ niệm một phương tiện vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới.Phát thanh đem tới tiếng nói cho những người không được có tiếng nói, nó giúp giáo dục những người không biết chữ và nó cứu mạng sống của con người trong thiên tai. Phát thanh rất cần thiết để xây dựng xã hội tri thức hòa nhập và tăng cường sự tôn trọng và hiểu biết giữa con người.

>> Đọc: Phát thanh vẫn là truyền thông đại chúng số 1

Phát thanh đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Từ những người tiên phong trong đầu thế kỷ 20 cho tới những người đang đưa tin bài từ những khu vực xung đột, phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển của phát thanh. Là những nhà báo công dân, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người ra quyết định, phụ nữ đang công tác trên mọi lĩnh vực của công nghiệp phát thanh để đảm bảo sự tự do trao đổi ý kiến, thông tin và ý tưởng trên làn sóng.

Nhưng còn nhiều việc phải làm. Chưa đến một phần tư tin bài phát thanh về phụ nữ, và phụ nữ chỉ chiếm một phần ba các vị trí quản lý hàng đầu. Không có tiếng nói của hơn một nửa dân số trên thế giới thì làm sao chúng ta có thể hiểu được toàn bộ câu chuyện?

>> Xem thêm: UNESCO bảo vệ phụ nữ trong giới truyền thông như thế nào?

UNESCO cam kết làm cân bằng tình trạng này. Để tăng cường sự tham gia của các bên và tự do ngôn luận trên phát thanh, phụ nữ phải có vai trò bình đẳng trong đưa tin bài, ra quyết định và quản lý phát thanh.

Đó là lý do vì sao UNESCO đang nỗ lực phát triển phát thanh trên toàn thế giới để phát thanh trở thành một phương tiện độc lập cho cả phụ nữ và nam giới, và để tạo ra một môi trường an toàn hơn cho các nhà báo và có sự công nhận đặc biệt về những mối nguy hiểm đối với nhà báo nữ . Nỗ lực này bao gồm cả việc triển khai Liên minh Diễn đàn Truyền thông và Giới của UNESCO năm 2013.

Phát thanh có thể truyền tải bất cứ thông điệp nào bất cứ nới đâu bất cứ lúc nào-chúng ta phải khai thác đầy đủ thế mạnh này vì lợi ích của mọi người. Trên tinh thần đó, tôi kêu gọi những người làm phát thanh- từ các đài cộng đồng địa phương cho tới các phương tiện truyền thông quốc tế- thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và nam giới trong thông qua phát thanh.

>> Đọc thêm: Quyền năng cho phái nữ qua làn sóng phát thanh

Đó là thông điệp của UNESCO trong Ngày Phát thanh Thế giới.”/.

(Theo bản dịch của UNESCO Việt Nam)