QĐND- Ngày 14-11, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

QĐND- Ngày 14-11, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) là Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ tác chiến; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp được nâng cao. Bộ Tổng tham mưu đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 590, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Bộ Tổng tham mưu-cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của người chỉ huy và quyền làm chủ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng… ngày càng được phát huy, thiết thực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

PHƯƠNG HIỀN