Sáng 19-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Đông U-ru-goay Ta-ba-rê Ra-môn Vát-xkết Rô-xát theo nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia.