"Bộ Tài chính bỏ xe công đi xe riêng là sự đột phá trong việc chống lãng phí" là khẳng định của bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII trước thông tin 6 thứ trưởng và 5 tổng cục trưởng của bộ sẽ tự đi làm bằng xe riêng hoặc thuê taxi.