Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Lang ung thu nao o nhiem nang nhat Viet Nam - Anh 1

Dự án "điều tra nguồn nước tại 37 làng, được gọi là làng ung thư, thuộc 22 tỉnh, thành phố trong cả nước (thực hiện từ 2001-2015)./.