Đề xuất Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức PPP (hợp đồng BT) của Công ty CP Xây dựng Thành Sơn vừa được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.

Lang Son: Xay dung ha tang khu tai dinh cu 420 ty dong - Anh 1

Quy mô của Dự án bao gồm: tạo quỹ đất ở liền kề, đất ở tái định cư, đất dịch vụ trong phạm vi thực hiện Dự án (48,84 ha); hoàn thiện 1 khu dân cư đáp ứng nhu cầu khoảng 4.055 người, khoảng 811 hộ...

Tổng vốn đầu tư của Dự án dự kiến lên đến gần 420 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng là 316 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 63 tỷ đồng, còn lại gần 357 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.

Việt Thắng