UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để xảy ra tình hình phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, củng cố, nâng có hiệu quả hoạt động của Trạm Kiểm soát liên họp Dốc Quýt.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 8447/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Công an, Cục Hải quan, Cục Thuế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để xảy ra tình hình phức tạp, nổi cộm trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm Kiểm soát liên họp Dốc Quýt.

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản là trụ sở Trạm Kiểm soát liên hợp Than Muội cho UBND huyện Chi Lăng quản lý và sử dụng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Lạng Sơn chấn chỉnh Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thực hiện di chuyển Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt về khu vực ngã tư Than Muội.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, hơn 8 tháng của năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.269 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; 575 vụ gian lận thương mại, 53 vụ hàng giả. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 27 tỷ đồng, số đối tượng vi phạm lên đến hơn 1.200 người.

Đảo Lê