(LĐ) - Không chỉ ở những nơi mang dáng dấp phố xá, mà ngay cả những nơi đậm chất thôn quê, người dân lam lũ một nắng, hai sương tại Hà Tây cũng đang quay cuồng trong "cơn bão" mang tên đất.