Nhiều cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Phú Vang, TT-Huế đã tiến hành đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao thương hiệu làng nghề sau sự cố môi trường biển.

Lang nghe che bien hai san phuc hoi sau su co moi truong bien - Anh 1

Với khoản tiền bồi thường từ sự cố môi trường biển và các nguồn vốn vay ưu đãi , đặc biệt là thông tin khẳng định không phát hiện thành phần Asen độc hại trong sản phẩm nước mắm truyền thống đã tạo ra động lực rất lớn giúp các các làng nghề chế biến hải sản ở vùng biển của tỉnh TT-Huế phục hồi và phát triển.

Hiện tại, nhiều cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn huyện Phú Vang đã tiến hành đầu tư cơ sở vật chất, tạo ra sản phẩm mới, nâng cao thương hiệu làng nghề truyền thống .

Sau sự cố môi trường biển, các cơ sở chế biến hải sản cũng như những người lao động tham gia sản xuất nước mắm đã nhận được hơn 2,5 tỷ đồng bồi thường. Cùng với các khoản vay ưu đãi đã giúp cho 110 cơ sở sản xuất nước mắm ở địa phương tuyến biển của huyện Phú Vang hoạt động trở lại.